Wie zijn we

Kleurrijk samen werken aan talenten.
Onze school wordt bezocht door ruim 240 kinderen die maar liefst 42 verschillende nationaliteiten hebben. Er werken ongeveer 30 betrokken leerkrachten die leerlingen graag helpen in hun ontwikkeling. We zijn trots op ons warme pedagogische klimaat gebaseerd op het gedachtegoed van de vreedzame school. Ons motto is: “kleurrijk samen werken aan talenten” en dat geldt niet alleen voor leerlingen maar ook voor leerkrachten.

 

Extra zorg voor leerlingen
Op basisschool De Zonnewijzer bieden wij extra zorg.

Wat zijn de uitgangspunten van onze zorg?
We werken handelingsgericht (HGW). Dit beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat wij effectief omgaan met verschillen tussen leerlingen. HGW is een planmatig en cyclische werkwijze waarbij onderwijsprofessionals (leerkracht, interne begeleider en leidinggevende) de volgende zeven uitgangspunten toepassen:
1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking.
3. De leerkracht doet ertoe.
4. Positieve aspecten zijn van groot belang.
5. We werken constructief samen met ouders.
6. Ons handelen is doelgericht.
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

Overige uitgangspunten:

  • Preventief en proactief handelen en denken.
  • Werken met groepsoverzichten.
  • Impulsen voor kwaliteitsverbetering.
  • Leerkracht is eindverantwoordelijk.

Voorziening Taalklas:
Als basisschool vangen wij neveninstromers op, die in de regio Roermond en Roerdalen op basisscholen aangemeld worden. Het doel is de leerlingen zo snel mogelijk en goed mogelijk de beginselen van de Nederlandse taal bij te brengen. Naast onze eigen zorg hebben wij ook twee logopediepraktijken, een fysiotherapeut/cesar therapeut binnen onze school en werken wij nauw samen met het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Klik hier voor de folder over deze unieke klas.

De Vreedzame school
Sinds 2010-2011 werken we op school met de methode ‘De Vreedzame school’.
Door de hele school werken we er met z’n allen aan om op een prettige manier met elkaar om te gaan. Dit alles binnen de thema’s:

  • We horen bij elkaar
  • We lossen conflicten zelf op
  • We hebben oor voor elkaar
  • We hebben hart voor elkaar
  • We dragen allemaal een steentje bij
  • We zijn allemaal anders

We leren elkaar te respecteren, elkaars mening te accepteren, goed te communiceren, etc. We hopen dat hierdoor iedereen zich veilig en prettig voelt op school.

Zie ook: www.devreedzameschool.nl

Opleidingsschool
Op onze school worden jaarlijks een 6 tal studenten van de PABO opgeleid. Dit gebeurd door gekwalificeerde mentoren onder supervisie van een schoolopleider (Ingrid Schmitz). De schoolopleider coördineert alle werkzaamheden die met het opleiden van de PABO studenten samenhangen. Van deze studenten is één student bezig met zijn/haar Lio stage. (leraar in opleiding). Deze student wordt gecoacht door mentoren en de directie. De student staat aan het einde van het traject zo’n 18 weken zelfstandig voor de klas.

De LIO student voert ook een onderzoek uit op onze school. Dit onderzoek wordt in samenspraak met de directie en de mentor uitgevoerd.
Er is een samenwerkings- verband met de Pabo Sittard (Fontys). De mentoren, de schoolopleider en de schoolloopbaan begeleider van de PABO werken nauw samen.

Ook zijn er in onze school regelmatig studenten op de werkplek van andere opleidingen. ( o.a. pedagogiek, SPW, CIOS )
Wij ervaren de aanwezigheid van studenten en stagiaires als een verrijking van ons onderwijs.

Samen met de studenten delen we kennis en kunde, doen we samen onderzoek en werken we aan de kwaliteit van het onderwijs.
De groepsleerkracht blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep. (uitzondering is de LIO stagiaire)

Kinderwijkraad
Sinds januari 2018 is er op onze school ook een kinderwijkraad gestart.

Aan het begin van elk schooljaar krijgen de leerlingen van de hoogste groepen van de deelnemende basisscholen in Roermondse Veld een lesprogramma over democratie en de kinderwijkraad. De kinderen denken dan samen na over wat belangrijk is voor de wijk, en maken plannen om de wijk nog leuker te maken. Daarna vormt een groep vertegenwoordigers van alle kinderen elk schooljaar samen een kinderwijkraad Roermondse Veld, die de uitvoering van de door de kinderen gekozen plannen gaat organiseren.

Meer info is te vinden op hun eigen site: kinderwijkraad.nl/roermondse-veld

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?