Inzet van ouders

Vrijwilligers
Op onze school zijn veel ouders die actief meedenken en meewerken bij activiteiten. Deze ouders zijn actief binnen de oudervereniging, de medezeggenschapsraad, of helpen de leerkracht bij uitstapjes of andere activiteiten.
Ook zijn er ouders die baliewerkzaamheden verrichten, die assisteren in onze bibliotheek en ondersteunen in de klassen enz. Hier zijn we zeer trots op!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De wijze waarop leraren en ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school is geregeld in de Wet medezeggenschap onderwijs (WMS). De leraren en ouders worden vertegenwoordigd door de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft algemene bevoegdheden zoals het recht op overleg, recht op initiatief en het recht op informatie. Bij verschillende onderwerpen heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

De MR vergadert een keer per 6 weken. Voor meer informatie is de MR bereikbaar via mrzonnewijzer@swalmenroer.nl of telefonisch via 0475-33 42 31.

 

Oudervereniging
De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van alle leerlingen van de school. Deze vereniging  wordt ondersteund door twee groepsleerkrachten: Hannie Mestrom en Britt Joosten. De oudervereniging komt regelmatig bij elkaar, ongeveer 1 keer in de zes weken. Jaarlijks worden er werkgroepen gevormd die bestaan uit een aantal ouders en teamleden om activiteiten te organiseren, zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Samen met de teamleden dragen de ouders dan bij aan een gezellige, sfeervolle school.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?