Inzet van ouders

“Een actieve bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen op school”.

Oudervereniging
De oudervereniging vertegenwoordigt de ouders / verzorgers van alle leerlingen van de school. Zij bestaat op dit moment uit 11 ouders en wordt ondersteund door twee groepsleerkrachten: Tiny Timmermans en Ingrid Schmitz. De oudervereniging komt regelmatig bij elkaar, ongeveer 1 keer in de zes weken. Jaarlijks worden er werkgroepen gevormd die bestaan uit een aantal ouders en teamleden om activiteiten te organiseren. Activiteiten die mede door de ouders worden georganiseerd zijn bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en carnaval. Samen met de teamleden dragen de ouders dan bij aan een gezellige, sfeervolle school.

De medezeggenschapsraad
De wijze waarop leraren en ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school is geregeld in de Wet medezeggenschap onderwijs (WMS). De leraren en ouders worden vertegenwoordigd door de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft algemene bevoegdheden zoals het recht op overleg, recht op initiatief en het recht op informatie. Bij verschillende onderwerpen heeft de MR advies-of instemmingsrecht. De MR vergadert een keer per 6 weken. Voor meer informatie kunnen de ouders terecht bij Nicky Coolen.

 

Vrijwilligers
Op onze school zijn veel ouders die actief meedenken en meewerken bij activiteiten. Deze ouders zijn actief binnen de oudervereniging, de medezeggenschapsraad , in een werkgroep of gewoon de leerkracht helpen bij een uitstapje of andere activiteit. Ook zijn er ouders die zeer regelmatig werkzaam zijn in een vrijwilligersovereenkomst. Dit zijn ouders die baliewerkzaamheden verrichten, ouders die assisteren bij onze bibliotheek, de telefoon beantwoorden, ondersteunen in de taalklas enz. Hier zijn we zeer trots op.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?