Praktische info

Schooltijden

De kinderen kunnen vanaf 8.25uur de school binnenkomen en de kinderen mogen door de ouders tot in de groep gebracht worden. De bel van 8.30 uur betekent dat alle groepen aan de lessen beginnen. De lestijden zijn voor alle groepen als volgt:

  • Maandag: 8.30uur – 15.00uur
  • Dinsdag: 8.30uur – 15.00uur
  • Woensdag: 8.30uur – 12.30uur
  • Donderdag: 8.30uur – 15.00uur
  • Vrijdag: 8.30uur – 12.30uur

Alle kinderen blijven dus op maandag, dinsdag en donderdag over op school. De kinderen eten in de klas met de leerkracht.
We zijn een Gezonde School. Dit betekent dat we aandacht hebben voor gezonde voeding tijdens de pauzes. We nemen deel aan groente & fruitprojecten en stimuleren kinderen om water te drinken.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022 / 2023

Vakanties:
Herfstvakantie maandag 24-10-2022 t/m vrijdag 28-10-2022 
Kerstvakantie maandag 26-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023 
Voorjaarsvakantie maandag 20-02-2023 t/m vrijdag 24-02-2023 
Meivakantie maandag 24-04-2023 t/m vrijdag 05-05-2023 
Zomervakantie maandag 17-07-2023 t/m vrijdag 25-08-2023

Overige vrije dagen en studiedagen:

Vrijdag 14 oktober studiedag

Maandag 5 december studiedag

Dinsdag 6 december studiedag

Dinsdag 7 februari studiedag

Maandag 10 april Paasmaandag

Vrijdag 21 april studiedag

Donderdag 18 mei & vrijdag 19 mei Hemelvaart

Maandag 29 mei Pinksteren

Donderdag 15 juni & vrijdag 16 juni studiedag

Vrijdag 14 juli studiedag

Schoolbieb 

Basisschool de Zonnewijzer werkt samen met de bibliotheek uit Roermond (Bibliorura). Dit doen wij onder andere om het lezen van boeken te stimuleren en het leesplezier van kinderen te vergroten.  In de aula van de school bevindt zich een schoolbieb die gevuld is met mooie taalrijke boeken die geschikt zijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Alle kinderen kunnen hier wekelijks boeken gaan lenen om op school of thuis te lezen.  Naast de schoolbieb, is er ook één keer per week een leesconsulente (Ingrid Hurks) van de bibliotheek op school aanwezig. Zij geeft advies aan zowel kinderen als leerkrachten m.b.t. het kiezen van boeken en het stimuleren van leesplezier. 

Ook ouders die vragen hebben over het lezen van hun kind of advies willen over thuis lezen, kunnen zij bij haar terechtZij is te bereiken via het mailadres: hurks@bibliorura.nl. 

 

Peuteropvang de Zonnewijzer

Binnen onze school bieden we ook de mogelijkheid tot peuteropvang aan.

Deze is geopend op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag. Elke dag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Meer info?

dezonnewijzer@krmd.nl

06-80058748

 

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?