Basisschool de Zonnewijzer
Hendriklaan 86,
6043 BT Roermond
0475-334231
infodezonnewijzer@swalmenroer.nl

Extra zorg voor leerlingen

Op basisschool de Zonnewijzer bieden we extra zorg op het gebied van taalverwerving en bewegingsonderwijs:

Groep 0

In de voorschoolse groep 0 worden peuters opgevangen die de leeftijd van 2 en 3 jaar hebben. In deze groep krijgen de peuters op speelse wijze te maken met taal, voor sommige is dat het Nederlands als tweede taal. Ook wordt in deze groep gewerkt aan dagritme en aan de motorische ontwikkeling. Speciaal om de motoriek te stimuleren, hebben wij op school een vakleerkracht kleutergymnastiek.

In de groepen 1 en 2 wordt de taalverwerving verder gestructureerd aangepakt. De kleuters worden bij binnenkomst getoetst op hun taalvaardigheid en gedurende de hele kleuterperiode gevolgd.

 

VVE THUIS                                                        

VVE betekent Voor en Vroegschoolse Educatie (onderwijs).

  • VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen van 3 tot 6 jaar vergroten door:
  • het bevorderen van taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling, met het accent op het vergroten van de woordenschat;
  • het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.

 

Ouders gaan thuis met hun peuter of kleuter activiteiten doen. Deze activiteiten sluiten aan bij de thema’s van de methode Peuter- en Kleuterplein.

Zes keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin het nieuwe thema wordt aangeboden en teruggeblikt wordt op het vorige thema.

Zoals hierboven genoemd is het een programma met thuiswerk!

Een goede samenwerking tussen school en ouders is hierbij noodzakelijk.

Ouders krijgen voor dit project materialen zoals boeken, plakspullen, papier. Zij betalen hiervoor eenmalig 10 euro voor het hele programma (voor 2 of 3 jaar).

            

Project neveninstromers (de Taalklas)

Voor leerlingen van 6 tot 12 jaar die geen Nederlands spreken en op een school van de Stichting Swalm en Roer in Roermond of omgeving zitten, biedt basisschool de Zonnewijzer een apart taalprogramma. Vijf dagen in de week krijgen deze leerlingen lessen Nederlands: luisteren, spreken, lezen en schrijven en rekentaal.
Klik hier voor de folder over deze unieke klas.
Weerbaarheid

Van groep 1 t/m 8 krijgen de kinderen Rots en Water training. Deze wordt georganiseerd binnen de ateliers. Hiermee proberen we de weerbaarheid van de kinderen te vergroten.
Onderdelen die aan bod komen zijn:

  • voor jezelf opkomen;
  • zelfvertrouwen vergroten;
  • sterke houding;
  • etc.

KIES

Bij voldoende aanmeldingen kan er ná schooltijd KIES aangeboden worden.
Dit is een programma speciaal voor kinderen met gescheiden ouders.


Rouwverwerking

Bij situaties rondom overlijden kan school een project aanbieden waarbij de rouwverwerking op een goede manier opgepakt kan worden.

 

Digitale schoolborden / touchscreens

Al enkele jaren maken alle groepen gebruik van digitale schoolborden, touchscreens en sinds kort ook iPads. Deze borden zijn een verrijking voor het onderwijs. Met behulp van foto- en videomateriaal op het internet kunnen veel onderwerpen beter ondersteund worden. De motivatie van de kinderen is hierdoor toegenomen en door aantrekkelijke lessen houden kinderen langer hun concentratie vast en kunnen ze zelf veel ontdekken.

Uitgeverijen spelen hier op in en bieden lesmateriaal inmiddels ook steeds meer digitaal aan. Hierdoor kunnen lessen en opdrachten nog duidelijker gegeven en besproken worden. Ook voor gerichte opdrachten om thuis te oefenen is het zeer bruikbaar.

D.m.v. de tablets kunnen lessen interactiever gemaakt worden. Dit verhoogt de betrokkenheid en de motivatie van de kinderen.
Vaardigheden die in veelgebruikte apps getraind worden zijn: automatiseren v/h rekenen, probleemoplossend vermogen, creativiteit, presenteren.


Schoolbieb

Vanaf schooljaar 2014-2015 beschikt de school ook over een schoolbieb.
Onder leiding van enkele ouders is de schoolbieb op verschillende momenten in de week geopend.